Kategorier
LEADER är ett ventilreglerat underhållsfritt bly-batteri av typ AGM ( Absorbed Glass Mat som passar till de flesta cykliska- och standby-appikationer.
B12V12AH

Batteri


 B12V12AH
 
Produktblad

Underhållsfria blybatterier