Kategorier
Blixtljus men alternerande rod och vit blixt. Kapslingen utförd i röd färg med transparent lins. Kapslad IP65.
UB-5

Utrymningslarmdon


 UB-5
 E6301721
Produktblad