Kategorier

I reglerna för brandlarm SBF och tillhörande rekommendationer för utrymningslarm ställs speciella krav på larmdon. ATECO har nu tagit fram nya designprodukter som uppfyller alla krav. UBS-1 är ett blixtljus med växlande rött och vitt ljus. UBS-1 kan även blinka med enbart rött ljus eller enbart vitt ljus.

Det ljus som väljs kan fås att blixtra synkroniserat genom att koppla ihop de aktuella ljusen med synkroniseringsledningar (två tråd A+B). Varje ljuskombination kan anslutas så att övervakning av varje slinga erhålls. Det blixtljus som väljs (får spänning först) blir master. De två utelämnade blir automatiskt spärrade under förloppet. UBS-1 har även en inbyggd sirén som kan ljuda tillsammans med alla blixtkaraktärerna. Ljudnivån kan ändras med den inbyggda potentiometern. Alla ljus- och ljudkaraktärer följer normen SS 03 17 11.

Kravet i pkt 7c att om möjligt arbeta synkront uppfylls också. Alternativ ljudkaraktär kan väljas med programomkopplare. Larmdonet UBS-1 är konstruerat så att extremt låg strömförbrukning erhålls. En larmdonsutgång på en brandlarmcentral där belastningen är begränsad till 1A medger anslutning av ca 25 st enheter. Det krävs alltså ingen extra strömförsörjning med batteribackup. UBS-1 kan användas i kombination med UBS-2 även med avseende på synkroniseringen.

UBS-1

Utrymningslarmdon


 UBS-1
 E5371705
Produktblad

Ring för pris

Kombinerad blixt/sirén