Kategorier
STROBELL är en kombinerad brandlarm- klocka och blixtljus. Klockan är motordriven och har en lång livslängd och hög tillförlitlighet.. Blixtljuset kan blixtra 30 eller 60 gånger per minut. Den har låg ström- förbrukning. Brandlarmklockan som är standard i de flesta anläggningar där traditionell varning får användas ger här utökad uppmärk- samhet genom att samtidigt blixtra. STROBELL levereras i utförande för inom- husbruk. Den är tillverkad av det välkända företaget Kobishi
STROBELL

Brandlarmklocka / blixtljus


 STROBELL
 E6301022
Produktblad