Kategorier

ECO1003 har en optisk kammare som har utvecklats för att förhindra nedsmutsning och därmed reducera oönskade larmer förorsakade av damm som ökar detektorns känslighet.

ECO1003A

Optisk detektor


 ECO1003A
 E6301068
Produktblad

Optisk detektor