Kategorier

Viewtech presenterar en ny branddörrstängningscentral BDC-1A för styrning av magnetuppställda dörrar via rökdetektorer. Centralen kan styra en eller två dörrar med tidsfördröjning för dubbeldörrar. Detektorslinga med övervakning och slutmotstånd. Dörrarna kan även stängas via branddörrstängningsknapp eller fjärrstyrt från annan anläggning typ brandlarmcentral.

Sirénutgångar för fast eller pulserande spänning. Larmrelä och felrelä med varsina potentialfria växlingar. Plats för batteribackup i kapslingen. Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning. Inbyggt skydd mot djupurladdning av batterierna.

Indikeringar och larm

DRIFT: Indikeras med grön lysdiod.
FEL: Indikeras med gul lysdiod.
BRANDLARM: Indikeras med röd lysdiod. Växlande potentialfritt larmrelä (1A 24V).

Beskrivning
När en rökdetektor går i larm tänds den röda larmlampan på branddörrcentralen, dörrarna stängs och larmreläet växlar. Dörrutgång DO stänger direkt och dörrutgång DF stänger efter ca 5 sekunder. Vid brand kan larmdon med fast signal och larmdon med pulserande 0,8/0,8 sek signal anslutas. Brandlarm återställs genom att trycka in knappen BRAND/ÅTERSTÄLLNING Test görs genom att trycka in knappen FEL/TEST

Inkopplingsanvisning finns att ladda ner.

BDC-1A

Branddörrstängningscentral


 BDC-1A
 E6301620
Produktblad

Du kanske också gillar