Kategorier
Indikeringslampa ”Rökdetektor frånkopplad” har en blinkande röd lysdiod. Passar till frånkopplingsenhet FT-1
FT-IND-R

Indikering


 FT-IND-R
 E6308095
Produktblad

Indikering rökdetektor frånkopplad