Kategorier
Indikeringslampa ”Brandlarm frånkopplat” har en blinkande röd lysdiod. Passar till frånkopplingsenhet FT-1
FT-IND-B

Indikering


 FT-IND-B
 E6308097
Produktblad

Indikering brandlarm frånkopplat