Kategorier

Hissanordning for montage av branddetektor i svaratkomliga utrymmen sasom hisschakt, glaskupoler, trapphus, idrottshallar mm. Levereras med montagedetaljer samt 12 m kabel 4x0,8 och 20 m nylonlina.

HA-1

Hissanordning


 HA-1
 E6308443
Produktblad

4 x 0,8 4 x 0,8 mm, 12 m kabel, 20 m lina