Kategorier
ECO1002 är en multidetektor. Vid detektering av både rök och värme reduceras antalet oönskade larmer samtidig som reaktionstiden är snabbare.
ECO1002

Multidetektor


 ECO1002
 E6301067
Produktblad

Mulltidetektor