Kategorier
Tradlos brandlarmknapp rod till transponder E6301679. Frekvens 868-870 MHz. Godkand EN54-25, EN54-11. Drivs med batterier 3xalkaline AA. Drifttid ca 3 ar.
PF-WLK

Larmknapp


 PF-WLK
 E6301688
Produktblad