Kategorier

Likriktare PFD-7-40 med batteribackup för brandlarmsystem, brandskyddssystem och rökgasventilation. Godkänd enligt EN54-4 och EN12101-10. Lättöverskådlig LCD som visar status för in- och utgångar, indikerar larm och ger åtkomst till historik och konfigurering. Felindikeringar visas direkt på LCD-skärmen, upp till 2048 händelser loggas.

Även enhetens spänning- och strömvärde lagras var 5 minut (de senaste 6144 sparas). Realtidsklocka med batteribackup är inbyggt. Begränsning av obehörigas tillgång till inställningar av enheten görs genom två nivåer av lösenordsskydd. Batteriutrymme: 370x180x170mm. Enheten fungerar med underhållsfria blybatterier. Skydd för kortslutning, överlast, överspänning, överladdning, övertemperatur, fel polaritet, djupurladdning och sabotage. Larmutgångar för bortfall av matning, generellt larm, sabotage samt batteri- och likriktarfel.

Enheten levereras med användarmanual, CD, 4st röda monteringsdistanser, 4st röda metallfästen för upphängning av enheten, 4st fästskruvar M8x16, 4st PG9 kabelgenomföringar, 4st PG11 kabelgenomföringar, serieanslutningskabel (för batteri), 2st nycklar för att kunna låsa enheten, 12st buntband 190x4,8. Batterier ingår inte. Som tillbehör finns säkringsmoduler 4 alternativt 8 avsäkrade utgångar samt larmdonssplitter.

PFD-7-40

Likriktare 24VDC


 PFD-7-40
 E6301461
Produktblad

EN54 godkänd 24V, 7A, 2x40Ah

Kvantitet