Kategorier

Renblåsningscentral för samplingsanläggning med 2 rör. Den styr via en timer elektropneumatiska ventiler och gör renblåsning fyra gånger per dygn. Matningsspänning 230 VAC. Kapslad IP65.

BO-2

Renblåsningscentral


 BO-2
 E6308201
Produktblad

Renblåsningscentral 2 rör