Kategorier

Renblåsningscentral för samplingsanläggning med 4 rör. Den styr via en timer elektropneumatiska ventiler och gör renblåsning fyra gånger per dygn. Matningsspänning 230 VAC. Kapslad IP65.

BO-4

Renblåsningscentral


 BO-4
 E6308203
Produktblad

Renblåsningscentral 4 rör