Kategorier

Renblåsningscentral för samplingsanläggning med 1 rör. Den styr via en timer elektropneumatiska ventiler och gör renblåsning fyra gånger per dygn. Matningsspänning 230 VAC. Kapslad IP65.

BO-1
Ny produkt

Renblåsningscentral


 BO-1
 E6308200
Produktblad

Renblåsningscentral 1 rör