Kategorier
Rökluckestyrcentralerna är kompletta enheter inklusive spänningsförsörjning och batteribackup eller varianter för extern strömförsörjning. Läs mer i produktbladet.
RLS500-6

Rökluckestyrning


 RLS500-6
 E6308587
Produktblad

6 UTG 24V5A INKL BATTERIER