Kategorier

Tom låda med monteringsplåt och 1 vred. Som standard är vred typ fast med NC-kontakt. Andra kontaktfunktioner och LED i vredet kan levereras. Lucka med fönster med brandkårslås.

RLS100-2

Rökluckestyrning


 RLS100-2
 E6308594
Produktblad

Tom låda med ett vred