Kategorier
Samplingsproppen kan avsluta 10 mm slang ABS-PE. Proppen kan borras till max 5,4 mm samplingshål.
ABS-SP

Samplingspropp


 ABS-SP
 E6308221
Produktblad

8 mm för slang