Kategorier

Filterinsats

 ABS-FI
 E6301119
Produktblad

Harshfilter används i extremt dammiga eller fuktiga miljöer som ett skyddsfilter där samplingssystem med 25 mm rörsystem installerats för att detektera brand.
ABS-FI