Kategorier
Aspirationsdetektorn IRS-3 är lämplig i svåra miljöer med damm, fuktighet, amoniak etc. IRS-3 är godkänd av t.ex. LBK (Lantbrukets Brandskyddskommitté för montering i lantbrukslokaler.
ICAS

Samplingssystem


 ICAS
 
Aspirationsdetektor IRS-3