Kategorier
Sirén med 32 olika tonkaraktärer. Sirénen är godkänd enligt EN54-3 och har CPD- certifikat. Monteras mellan detektorsockel och tak. Passar även bra i kombibrandlarm med 12 VDC spänning.
S-BS

Sockelsirén


 S-BS
 E6301037
Produktblad

Sockelsirén 32-ton EN54-3