Kategorier

Fire Cryer Plus är ett kostnadseffektivt talat utrymningslarm för mindre anläggningar. Larmet kan med fördel installeras i ett nytt eller redan befintligt brandlarmsystem.

Fire Cryer ansluts direkt på larmdonsslingans fasta 24 volt. Vid larm sänds det valda talade meddelandet ut växelvis med sirénljud. Fire Cryer är lämpligt i väntrum, expeditioner, konferensrum, mindre butiker, pubar och restauranger. Passar även i andra publika lokaler där krav på talat utrymningslarm finns.

Fire Cryer Plus kan sända 5 valbara meddelanden:

1.Brand har utbrutit! Var vänlig lämna byggnaden. Brand har utbrutit! Var vänlig lämna byggnaden. (Standard).

2. Brand har upptäckts. Lämna byggnaden genom närmaste utgång.

3. Detta är ett brandlarm. Vänligen lämna byggnaden.

4. Detta är ett brandlarm. Vänligen evakuera byggnaden omedelbart.

5. Detta är ett brandlarm. Vänligen lämna byggnaden. Brandkåren är tillkallad.

FCPR-01

Firecryer Plus


 FCPR-01
 E6301021
Produktblad

Talat utrymningslarm

Tillbehör

Du kanske också gillar