Kategorier

Med programmeringsenhet SS-S300RPTU kan man läsa av graden av nedsmutsning samt lagra tidigare mätvärden i detektorer ur 300-serien. Från värmedetektorerna kan aktuell temperatur avläsas. 

SS-S300RPTU

Testinstrument


 SS-S300RPTU
 E6301018
Produktblad

Ring for pris