Kategorier

Strömförsörjningsaggregat som kännetecknas av små dimensioner och enkel inkoppling. Lämplig för drift av alla typer av svagströmsanläggningar som elektronikutrustningar, brandlarm, larm-, styr- och passagesystem. P14 är en primärswitchad effektiv och strömsnål strömförsörjning som har mycket lågt rippel och noggrann utspänning.

Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning. 2st 12V 0,8Ah underhållsfria blybatterier i 0,5A enheten och plats finns för max 2st 12V 7Ah underhållsfria blybatterier i 1A och 2,5A aggregaten och max 2 st 12V17Ah i 5A och 10A-aggregaten. Aggregatet är utfört i kiselgrå självventilerad plåtkapsling och avsett för väggmontage.

Det finns 4 st genomförningar uppåt och en genomförning från baksidan. Nätindikering på fronten med grön lysdiod. Alla typer är, utom 0,5A, är försedda med larmrelä för nätavbrott och dessutom har P14 5A 24V 5-120 sekunders fördröjning på larmreläet och kan även enkelt förses med avsäkringskort . Alla modeller kan enkelt förses med larmkort L101 för låg batterispänning. Nät, last och batterier skyddas av 2-poliga säkringar.

P14-24-05

Strömförsörjning


 P14-24-05
 E6301038
Produktblad

24V 0,5A 200x110x60 mm