Kategorier
Produkterna med säkringar och säkringar med transientskydd passar till kamerasystem och liknande både ute och inne där kamerorna matas med separata likriktare. Välj mellan TB-SK-1 och TB-SK-2 när enbart avsäkring önskas och mellan TB-SK-1T och TB-SK-2T när både avsäkring och transientskydd önskas.
TB-SK-1

Säkringskort


 TB-SK-1
 E6301498
Produktblad

Säkringskort 1 par