Kategorier
Montageplåt 19” för montage av 1-3 stycken larmdonssplitter LDS-4 eller säkringsenhet SEB-24-5. Plåten levereras med kabel- genomföringar och montageskruvar. Säkringsenhet SEB-24-5 har fem 2-poliga grupper. Larmdonssplitter LDS-4 har fyra programmerbara utgångar. Se separata produktblad för dessa.
LDS-4-19

Montageplåt 19”


 LDS-4-19
 E6301668
Produktblad

För larmdonssplitter LDS-4 och säkringsenhet SEB-24-5