Kategorier
Taktil skyltning i alla offentliga miljöer är sedan 2010 ett krav under tillgänglighetslagen. ATECO´s skyltar uppfyller kravet på kontrastskillnad mellan bottenfärg och budskap samt är textad med blindskrift. 150×150 mm med rundade hörn.
TS-HTOA

HWC Toalett


 TS-HTOA
 
Produktblad