Kategorier

PF-W är ett trådlöst brandlarmsystem som kan användas som stand alone eller som integrerad del i ett nytt eller befintligt brandlarm. Transpondern tillsammans med sina trådlösa enheter arbetar på 868-870 MHz med 12 olika kanaler. Det finns fem olika detektorer, en I/O-modul, en larmknapp, en sirén, en sirén/LED. Det kan anslutas 30 st trådlösa enheter till varje transponder. Systemet kan grundprogrammeras via transpondern alternativt PC-programmeras via ett PC-interface och tillhörande kabel. Räckviddstest kan göras genom att använda ett testhuvud och sedan på transpondern avläsa styrkan på radiosignalen.
 
 

PF-WUTLCD

Transponder med LED- display


 PF-WUTLCD
 E6301679
Produktblad