Kategorier

PF-W är ett trådlöst brandlarmsystem som kan användas som stand alone eller som integrerad del i ett nytt eller befintligt brandlarm. Transpondern tillsammans med sina trådlösa enheter arbetar på 868-870 MHz med 12 olika kanaler. Det finns fem olika detektorer, en I/O-modul, en larmknapp, en sirén, en sirén/LED. Det kan anslutas 30 st trådlösa enheter till varje transponder. Systemet kan grundprogrammeras via transpondern alternativt PC-programmeras via ett PC-interface och tillhörande kabel. Räckviddstest kan göras genom att använda ett testhuvud och sedan på transpondern avläsa styrkan på radiosignalen.
 
 

PF-WUTLCD

Transponder med LED- display


 PF-WUTLCD
 E6301679
Produktblad

Tillbehör

Du kanske också gillar

Rökdetektor

 PF-WORD
 E6301680
 Trådlös till PF-W serien

Värmedetektor

 PF-WVD60
 E6301681
  60 grader

Värmedetektor

 PF-WVD75
 E6301682
  75 grader

Kombidetektor

 PF-WKOMB
 E6301683
 Rök / Värme

Värmedetektor

 PF-WVD90
 E6301684
  90 grader

I/O enhet

 PF-WIO
 E6301685
 

Sirén röd

 PF-WSR
 E6301686
 

Sirén/LED röd

 PF-WSLEDR
 E6301687
 

Larmknapp trådlös

 PF-WLK
 E6301688
 

Testhuvud

 PF-WTEST
 E6301689
 

PC-interface inkl kabel

 PF-PCPROG
 E6301690
  Programmeringskabel