Kategorier
Tradlos I/O-enhert passande transponder E6301679. Godkand EN54-25. Drivs med batterier 3xalkaline AA. Drifttid ca 3 ar.
PF-WIO

I/O enhet


 PF-WIO
 E6301685
Produktblad