Kategorier
SecNurse är en närvarosensor för sängar i vårdhemsmiljö som larmar om vårdtagaren lämnar sängen
SN-1

SecNurse Sängvakt


 SN-1
 
Produktblad