Kategorier
Sirén med 32 olika tonkaraktärer. Sirénen är godkänd enligt EN54-3 och har CPD- certifikat. Monteras mellan detektorsockel och tak. Passar även bra i kombibrandlarm med 12 VDC spänning.

Ersätts av S-SS
S-BS

Sockelsirén


 S-BS
 E6301037
Produktblad

Ersätts av S-SS