Kategorier

Varmedetektorkabel vit 105 grader for installation i takfot pa byggnader eller kabelvagar och tunnlar. Installeras tillsammans med anslutnings och avslutningsboxar for anslutning mot brandlarmsystem. Lamplig klammer K-NX1V och K-KK1. Kabeln levereras i onskade langder.

Värmedetektorkabel HDC ger tidig upptäckt av brand vid utomhusmontage innan branden går in i byggnaden. Kabeln kan även installeras inomhus och där skydda speciella utrymmen. Värmedetektorkabeln HDC detekterar utefter hela sin längd till skillnad från punktdetektering. Kabeln består av två tvinnade kopparöverdragna ledare av ståltråd, individuellt isolerade med en massa av värmekänslig polymer. Vid uppnådd temperatur smälter isoleringen och ledarna kortsluts.

Två larmnivåer finns, 68 respektive 105 grader. Kabeln får inte övermålas. Som tillbehör finns montageklammer, kabelskydd och anslutningsbox. Boxen kan användas som anslutningsbox, skarvbox och avslutningsbox. Boxen innehåller även omkopplare för simulering av brand samt lysdiod för indikering 24V på slingan. Se även produktblad HDC-BOX1

HDC-105V

Värmedetektorkabel


 HDC-105V
 E4824020
Produktblad

Larmar vid 105 grader

Tillbehör

Du kanske också gillar