Kategorier

Kulventilerna kan med fördel användas som en komponent i samplingssystemets manuella renblåsningsprocess. Ventilen monteras tillsammans med samplingsröret genom limning med ABS-LIM efter rengöring med ABS-REN. Tvåvägsventil ABS-KV-2 i ett enklare och mindre utrörande i PVC grå. Anslutningsrörets diameter är 25 mm.

ABS-KV-2

Kulventil


 ABS-KV-2
 E6301485
Produktblad

Kulventil 2-vägs