Kategorier

Kulventilerna kan med fördel användas som en komponent i samplingssystemets manuella renblåsningsprocess. Ventilen monteras tillsammans med samplingsröret genom limning med ABS-LIM efter rengöring med ABS-REN.Trevägsventil ABS- KV-3 i kraftigt utförande i ABS grå.Anslutningsrörets diameter är 25 mm.

ABS-KV-3

Kulventil


 ABS-KV-3
 E6301486
Produktblad

Kulventil 3-vägs