Kategorier

FyreLine Analoge

FyreLine Analoge Heat Detector är ett robust, lättinstallerat detektionssystem som består av en kontrollmodul och detekteringskabel, som är utformad för att kopplas till en standard brandlarmcentral eller adresserbar övervakningsmodul. Värmedetekterande kablar kan upptäcka värme överallt längs deras längd och är avsedda att användas i ett brett spektrum av applikationer och miljöer från tunnlar, kabelstegar, till detektering av temperaturförändringar i rulltrappor och andra applikationer där risker för brand är dold.

Linjär värmedetektering är mycket kostnadseffektiv och kan enkelt installeras med eller istället för konventionella värmedetektorer där traditionell punktdetektering kan vara svår att installera eller underhålla eller är för dyr. FyreLine Analoge Värmedetektorer kompenserar automatiskt för ändringar i omgivande temperatur för att bibehålla larmtemperaturens noggrannhet och erbjuda upp till 500 meter kontinuerlig detektering per styrmodul. Denna flexibilitet gör FyreLine Analoge Heat detektorer extremt flexibla för användning i ett brett utbud av applikationer.

FyreLine Analoge

Vi kan tyvärr inte hitta det du söker.

Sök igen, eller ring oss så hjälper vi dig.