Kategorier

EX - Installation & Tillbehör

EX - Installation & Tillbehör

Modulbox EX

 EX-BOX1
 E6301861
 Kapsling till EX-moduler

Dörrmagnet ATEX

 M-CQEX
 
 EX-klassad dörrmagnet

EX Galvanisk isolator

 EX-GI-1
 E6301869
 1-kanal för larmdon < 93mA

EX Galvanisk isolator

 EX-GI-2
 E6301870
 2-kanal för larmdon < 93mA

EX-barriär

 EX-TB-1
 E6301874
 1- kanal för detektorer

EX-barriär

 EX-TB-2
 E6301875
 2- kanaler för detektorer