Kategorier

Tema Solcellsanläggning

Publicerat: 2020-02-19 - Kategorier: Default

Då solceller blir allt vanligare på både privata och offentliga byggnader kan det ställa till det vid en brand. Då det inte alltid är självklart tydligt att byggnaden är utrustad med solceller när man står på markplan så är det viktigt att detta märks upp och tydliggörs. Detta är viktig information för räddningstjänsten.

Solcellerna i sig kan orsaka brand om installationen är utförd felaktigt och kortslutningar med kraftiga ljusbågar som följd fortgår sålänge solen lyser. Ett annat exempel är att en brand orsakat av något annat kan skada solcellsanläggningen som till följd förvärrar situationenen avsevärt. Det finns inget automatiskt frånkopplingsskydd - då behövs brandkårsbrytaren. Brytaren kopplar fysiskt ifrån likströmssidan och eliminerar risken för kraftiga ljusbågar.

Brandkårsbrytaren används även vid service. Brytaren kan antingen monteras fritt på vägg med en tilläggsskylt eller antingen i en kapsling för inomhusbruk med brandkårslås eller i en IP65 skyddad kapsling för utomhusbruk, även den med brandkårslås.

Dela detta innehåll