Kategorier
Nedpendlingsanordning för montage av branddetektor i takhöjder mellan 7 och 16 m. Kan användas tillsammans med skyddsgaller för detektor
NP-25G

Nedpendling m. galler


 NP-25G
 E6301321
Produktblad

Kvantitet