Kategorier

Standardbeläggningen som används på Analogkablar är tillverkad av PVC och är lämplig för de flesta miljöer. PVC bör dock inte användas när kablarna utsätts för UV-strålning (solljus) eller farliga kemikalier (t.ex. kolväten) under långa perioder, eller för applikationer där de kan utsättas för regelbunden mekanisk nötning. Om standard PVC inte rekommenderas finns andra material / mantlar tillgängliga för att ge en lämplig lösning.

FyreLine Analog Linear Heat Detection kabel är konstruerad med hjälp av ett par kopparledare belagda i en temperaturkänslig polymer vars motstånd förändras som en funktion av temperaturen. En kalibreringsresistans (vit) och den genomsnittliga omgivningstemperaturgivarens (röda) kärna twistas med de två ursprungliga ledarna. Ett folieskydd, yttermantel och eventuell skyddsbeläggning extruderas över de vridna kärnorna

FL-AN-PVC

Värmedetektorkabel PVC


 FL-AN-PVC
 

PVC överdrag

Kvantitet