Kategorier

En nylonbelagd kabel är det vanliga valet när farliga kolväten, såsom bränsleoljor, diesel, fotogen etc. finns. Nylonkablar är färgade svarta och ger lämpligt UV-skydd när de används i direkt solljus. Nylon är mycket hårdare än PVC och ger därför ytterligare mekaniskt skydd.

FyreLine Analog Linear Heat Detection kabel är konstruerad med hjälp av ett par kopparledare belagda i en temperaturkänslig polymer vars motstånd förändras som en funktion av temperaturen. En kalibreringsresistans (vit) och den genomsnittliga omgivningstemperaturgivarens (röda) kärna twistas med de två ursprungliga ledarna. Ett folieskydd, yttermantel och eventuell skyddsbeläggning extruderas över de vridna kärnorna

FL-AN-NYLON

Värmedetektorkabel Nylon


 FL-AN-NYLON
 

Nylonöverdrag

Kvantitet