Kategorier

Polypropylen är det minst vanliga alternativet och, trots att det är hårdare än PVC, används huvudsakligen för applikationer där starka syror är närvarande eller i korrosiva miljöer

FyreLine Analog Linear Heat Detection kabel är konstruerad med hjälp av ett par kopparledare belagda i en temperaturkänslig polymer vars motstånd förändras som en funktion av temperaturen. En kalibreringsresistans (vit) och den genomsnittliga omgivningstemperaturgivarens (röda) kärna twistas med de två ursprungliga ledarna. Ett folieskydd, yttermantel och eventuell skyddsbeläggning extruderas över de vridna kärnorna

FL-AN-POLY

Värmedetektorkabel Polypropylen


 FL-AN-POLY
 

Polypropylenöverdrag

Kvantitet