Kategorier

Någon av övriga FyreLine kablarna kan bepansras genom att placera rostfritt stål på utsidan av kabeln. Detta ger den perfekta lösningen för områden där kabeln kan bli avbruten eller där den kan bli utsatt för mekanisk nötning.

FyreLine Analog Linear Heat Detection kabel är konstruerad med hjälp av ett par kopparledare belagda i en temperaturkänslig polymer vars motstånd förändras som en funktion av temperaturen. En kalibreringsresistans (vit) och den genomsnittliga omgivningstemperaturgivarens (röda) kärna twistas med de två ursprungliga ledarna. Ett folieskydd, yttermantel och eventuell skyddsbeläggning extruderas över de vridna kärnorna.

FL-AN-SSB

Värmedetektorkabel Metallomspunnen


 FL-AN-SSB
 

Metallomspunnen

Kvantitet