Kategorier
ATECO gasdetektorer för anslutning till konventionella larmsystem för 24VDC. Detektorerna avses monteras i inomhus-miljöer för detektering av olika gaser såsom kolmonoxid, koldioxid och vätecyanid. Ej i potentiellt explosiva miljöer.
GD-CO

Gasdetektor


 GD-CO
 E6301451
Produktblad

Kolmonoxid
Kvantitet