Kategorier

ATECO gasdetektorer för anslutning till konventionella larmsystem för 24VDC. Detektorerna avses monteras i inomhus-miljöer för detektering av olika gaser såsom kolmonoxid, koldioxid och vätecyanid. Ej i potentiellt explosiva miljöer.

GD-CO2

Gasdetektor


 GD-CO2
 E6301452
Produktblad

Koldioxid

Kvantitet