Kategorier

Tyngd att montera ovan detektorn på hissanordning där detektorn och kabeln löper trögt och inte följer linan ner.

JK-1

Tyngd för hissanordning


 JK-1
 E6301387
Produktblad

Kvantitet