Kategorier
ECO1004 är en värmedetektor med fast larmgräns på 78°C. Detektorn är avsedd för områden där snabba ändringar itemperaturen kan förväntas.
ECO1004TA

Värmedetektor 78 grader


 ECO1004TA
 E6301069
Produktblad

Värmedetektor 78°C fast
Kvantitet