Kategorier

KPB-3R består av röd kopplingsbox samt röd 10-parsplint skruv/skruv KP-1R

KPB-3R

Kopplingsplint i box


 KPB-3R
 E6301985

Röd plint 10-par

Kvantitet