Kategorier
I utrymmen där kraftigt drag kan uppstå i till exempel vindfång, korridorer, vindsutrymmen etc. kan detta skydd monteras för att undvika fellarm på grund av hög vindhastighet (>5m/sek).
DS-2

Vindskydd för Rökdetektor


 DS-2
 E6301719
Produktblad

Kvantitet