Kategorier

Renblåsningscentralen RBC är tillverkad i pulverlackerat rostfritt och syrafast stål för installation i alla miljöer. Luckan är försedd med brandkårslås. Centralen finns i två versioner, ett rör eller två rör. Maximala rörlängder anslutna till centralen för att optimera renblåsningen är 2 x 100 meter.  Den inbyggda styrenheten RBC-100 styr och övervakar via en mikroprocessor med realtidsklocka alla händelser i renblåsningsprocessen.

Realtidsklockan med batteri-backup har drifttid mer än 10 år utan extern spänning ansluten. Intern information om processen och styrenheten visas på en inbyggd display. Status visas även med lysdioder på panelen. Renblåsning kan även startas och stoppas manuellt via knappar på styrenheten. Ingående ventiler är elektriska och pneumatiska. Flödesventilen är en kulventil med fritt flöde genom ventilen för att undvika tryckfall.

Styrenheten kan via omkopplare ställas in att blåsa rent var 3:e, 6:e, 12:e och 24:e timme eller en gång per vecka. Vidare kan tiden ställas offset i stegen 0,5 eller 1,0 eller 1,5 eller 2,0 timmar. Offset används för tidsförskjutning då fler renblåsningscentraler ska utnyttjas i samma system. Centralen har externa snabbkopplingar för anslutning av ABS-rör, snabbkoppling för tryckluft samt genomföringar för elektrisk inkoppling.
 
 

RBC-2

Renblåsningscentral


 RBC-2
 E6301817
Produktblad

Renblåsningscentral 2 Rör

Kvantitet

Tillbehör

Du kanske också gillar

Kompressor

 K-AM50
 
 

Kompressor

 K-OF6
 
 

Tryckluftslang

 ABS-TS
 E6301113
 2,5 meter