Kategorier
Rökluckestyrcentralerna är kompletta enheter inklusive spänningsförsörjning och plats för batteribackup eller varianter för extern strömförsörjning. Läs mer i produktbladet.
RLS500-3

Rökluckestyrning


 RLS500-3
 E6308586
Produktblad

3 UTG 24V3A exkl batteri
Kvantitet